Skróty klawiszowe:

Archiwum Aktualności
Polecamy

Iluzja uczuć i burza namiętności w pełnym pikanterii spektaklu Tomasza Gawrona

Strona główna » Aktualności » Iluzja uczuć i burza namiętności w pełnym pikanterii spektaklu Tomasza Gawrona

 


W czwartkowy wieczór 7 grudnia na scenie sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” mogliśmy zobaczyć spektakl teatralny w reżyserii Tomasza Gawrona pt. PIKANTNI. Zgromadzona na sali widownia stała się świadkiem skomplikowanej historii miłosnej pewnego czworokątu... 

Bo­ha­te­ra­mi sztu­ki są dwa znu­dzo­ne ru­ty­ną co­dzien­no­ści mał­żeń­stwa: Doris i Alexa oraz Bei i Chri­sto­pha. 
Dwie pary. Cztery różne oso­bo­wo­ści i tem­pe­ra­men­ty, które łączy wspólny plan i jeden cel... speł­nie­nie ocze­ki­wań zwłaszcza tych seksualnych... W toku fabuły zarówno bohaterowie opowieści, jak i widzowie przekonują się, iż wspólne idee, które były pretekstem do organizacji erotycznego spotkania, to jedynie pozorne pragnienia, pod którymi skrywają swoje prawdziwe uczucia, nadzieje, oczekiwania. Wspólna gra niesie za sobą wielkie nadzieje, które w konsekwencji przynoszą wielkie rozczarowanie i mnóstwo nieporozumień. 

PIKANTNI to wulkan emocji złożony z czterech osobowości: energetycznego choć zakompleksionego Alexa (fantastyczny w tej roli Michał Ziembicki). Jego żony, naiwnej romantyczki Doris (Barbara Kurdej - Szatan). Skupionego na sobie, egocentrycznego Christopha (Mikołaj Krawczyk) oraz jego partnerki - pewnej siebie i seksownej Bei (Anna Mucha), którzy aby prze­rwać małżeńską rutynę po­dej­mu­ją ry­zy­kow­ną, choć nie­zwy­kle pod­nie­ca­ją­cą grę w „czwo­ro­kąt”. Sche­mat tej gry wy­da­je się być bar­dzo pro­sty i oczy­wi­sty: por­tal rand­ko­wy - in­tym­ne spo­tka­nia - wy­mia­na part­ne­ra­mi - ogól­na sa­tys­fak­cja. Rzeczywistość niestety bardzo odbiega od wyidealizowanych wizji członków tego „układu” przynosząc im w efekcie ogrom skrajnych emocji, komplikacji, niedopowiedzeń i wzajemnych pretensji. 

Krótko o fabule... 
Akcja spektaklu toczy się w mieszkaniu Doris i Alexa. Podekscytowany mężczyzna nie może doczekać się spotkania z zaproszoną parą, a zwłaszcza z Beą. Jego ekscytacja irytuje Doris, sceptycznie nastawioną do pomysłu. Kobieta odkrywa, że jej mąż przez długi czas utrzymywał kontakt z Beą i robi mu z tego powodu wyrzuty. Gdy w drzwiach ich mieszkania pojawia się pełna seksapilu wyzywająca Bea, wątpliwości zaczynają dotykać również Alexa. Jest oszołomiony i onieśmielony kobietą - niestety bez wzajemności. Pragnie jej i jednocześnie boi się. Ta niepewność narasta w nim jeszcze bardziej, kiedy w mieszkaniu pojawia się mąż Bei - przystojny Christoph. Swoją niepewność i zazdrość kryje pod nerwowym śmiechem i wymuszonymi żarcikami. Sytuacja nabiera tempa, kiedy okazuje się, że z pozoru obcy sobie Doris i Christoph mają wspólną przeszłość, którą skrzętnie ukrywają przed swoimi partnerami. Krępujące spotkanie szybko zmienia się w erotyczną przygodę, ale tylko dla jednej z par. Nastawiony na seksualne uniesienia Alex nie staje na wysokości zadania, tym samym rozczarowując temperamentną Beę. Za to początkowo krępująca kontakty niechęć dawnych kochanków: Christopha i Doris nabiera nieoczekiwanego tempa, które ewidentnie przeszkadza Alexowi i Bei. Ta niespodziewana sytuacja zaczyna przerastać twardą i niezależną Beę i to ona ku zaskoczeniu jako pierwsza rezygnuje ze spotkań. Czworokąt staje się trójkątem - a układ sił przestaje być równy. Doris dąży do kolejnych spotkań z Christophem potajemnie planując z nim wyjazd. Alex jest coraz bardziej zazdrosny o żonę stawiając ją przed wyborem: on albo Christoph. Wybór Doris jest oczywisty. Alex czuje się odrzucony i wykorzystany, zdając sobie sprawę, iż był on dla niej jedynie pocieszycielem. Doris zatraca się w iluzji uczuć i namiętności, lecz szybko okazuje się jak wielka była jej naiwność bowiem... Christoph nie zamierza angażować się w relację z byłą partnerką, a spotkania z nią traktuje jedynie jako niezobowiązujący układ czysto erotyczny. Prawda wychodzi na jaw. Wybór przed jakim staje Christoph rzuca cień na jego lojalność i zaangażowanie w relację z Doris. W starciu z uczuciami i emocjami wygrywa tzw. rządza pieniądza i sprawdzony układ u boku temperamentnej żony. 

Miłosny czworokąt nie przynosi nikomu z uwikłanych w niego osób żadnych korzyści, a jedynie boleśnie utwierdza bohaterów w ich obawach i słabościach. Bea twarda z pozoru to tak naprawdę bojąca się prawdziwego uczucia kobieta, która seksualne przygody pozamałżeńskie traktuje jako odreagowanie lęku przed prawdziwym uczuciem i obawą przed zranieniem. Z kolei Alex kipiący radością ekstrawertyk to tak naprawdę zakompleksiony marzyciel, bojący się własnego cienia i rodziców. Żona Alexa - Doris niepoprawna romantyczka, niewyleczona z uczuć do dawnego kochanka naiwnie wierzy, że stara miłość nie rdzewieje oczekując wielkich przemian i płomiennych uczuć. I Christoph najbardziej negatywna postać, czarny charakter tej historii, skupiony na sobie i własnych korzyściach egocentryk, nastawiony na własny zysk chce brać nic przy tym nie tracąc. 

Podsumowując PIKANTNI  to ko­me­dia oby­cza­jo­wa dla zdecydowanie do­ro­słych widzów, osa­dzo­na w re­aliach współ­cze­sno­ści i wiel­kiej swobody sek­su­al­nej. To ko­me­dia z mo­ra­łem, po­ru­sza­ją­ca współ­cze­sny, ale przede wszyst­kim bar­dzo uni­wer­sal­ny temat re­la­cji dam­sko-mę­skich i mał­żeń­skich. Pi­kant­ni to erotyczna opowieść przyprawiona nutą wulgarności i perwersji zarówno w słowach jak i w czynach bohaterów. PIKANTNI to bez­kry­tycz­ne spoj­rze­nie na mi­ło­sne re­la­cje mał­żeń­skie i po­za­mał­żeń­skie, a także po­szu­ki­wa­nie sek­su­al­nej satysfakcji, swo­bo­dy i wol­no­ści. 
Spektakl to mieszanka hu­mo­ru, ale także skłania widzów do za­sta­no­wie­nia i re­flek­sji nad ulot­no­ścią i zmien­no­ścią uczuć, po­zo­ra­mi oraz war­to­ścia­mi. Po­nad­to szyb­kie tempo akcji, humor słow­ny i sy­tu­acyj­ny, bły­sko­tli­we dia­lo­gi i in­te­li­gent­ne ri­po­sty... a wypełniona po brzegi widownia i owacje na stojąco dla obsady aktorskiej są najlepszą recenzją i oceną dla przedstawionej w czwartkowy wieczór „miłosnej” historii. 

 

KD
 

czytano: 1383 razy

autor: mok.pl

data dodania: 2017-12-09 12:12:48

Partnerzy
  • Sieć Kin Studyjnych
  • Let's Rock

Miejski Ośrodek Kultury - Centrum im. Adama Mickiewicza
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 228 82
e-mail: sekretariat@mok.pl

  • IMG_1914
  • IMG_1911
  • IMG_1901
  • IMG_1898
Deklaracja dostępności
Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Kultury im. A. Mickiewicza w Zawierciu.
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna
Facebook